Privacy Policy

Privacy verklaring Koning Boudewijnstichting (KBS)

Vanzelfsprekend respecteert de Koning Boudewijnstichting de privacywetgeving ter zake.
Wat dit concreet wilt zeggen, vindt u hieronder terug.

Hoe verzamelt de KBS persoonlijke gegevens?

 • De KBS verzamelt enkel persoonlijke gegevens die u zelf aan ons meedeelt, of die derden aan ons meedelen in het kader van een door hen aangevraagde dienst (bv. in het kader van een vraag voor meer informatie over het project Talent for Teaching).
 • De website Talent for Teaching maakt gebruik van een Facebook Pixel. Dit is een “First Party” cookie dat zorgt voor het verzamelen van anonieme gegevens over het gebruik van onze website en het opstellen van bezoekersstatistieken. Het geeft ons inzichten in het surfgedrag van gebruikers nadat deze op een Facebook-advertentie hebben geklikt en op onze website terechtkomen. Dat doen we om de effectiviteit van onze Facebook-advertenties in kaart te brengen. Daar leren we van en daardoor kunnen we toekomstige advertenties weer beter inzetten. Dat spaart geld en we bereiken meer mensen die interesse hebben in het project en minder mensen die niet geïnteresseerd zijn. De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons en geven dus geen inzicht in wie de gebruiker is.

Welke persoonlijke gegevens verwerkt de KBS?

 • De KBS verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een door u (of door derden) aangevraagde dienst.
 • Voor onderstaande acties verzamelen wij volgende gegevens:
  • Voor het aanvragen van meer informatie: Naam/voornaam/e-mail

Wanneer en waarom verwerkt de KBS persoonlijke gegevens?

 • De KBS verzamelt en verwerkt uw gegevens voor het uitvoeren van de gevraagde diensten
 • De KBS verwerkt deze gegevens enkel in bepaalde gevallen:
 • indien u hier expliciet de toestemming voor gaf;
 • of, indien de verwerking nodig is om een door u gevraagde dienst te leveren (bv. meer informatie over het project bezorgen);
 • of, indien het van publiek of legitiem belang is (bv. bekendmaking op onze website van organisaties en personen die financiële steun ontvingen).

Hoe behandelt de KBS persoonlijke gegevens?

 • Gegevens van minderjarige personen en gevoelige persoonlijke gegevens (bv. gezondheidsinformatie of bankrekeningnummer) worden altijd confidentieel behandeld en nooit openbaar gemaakt.
 • Uw gegevens worden enkel gebruikt in functie van de door u gevraagde dienst (tenzij er voldaan wordt aan de voorwaarden zoals beschreven in de paragaaf hierboven):
 • We geven uw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden
 • Wij delen uw persoonsgegevens met dienstverleners van de KBS voor zover als nodig voor de uitvoering van de dienstverlening.
 • Wij geven uw gegevens door aan derden buiten onze organisatie wanneer dat nodig is voor de behandeling van uw vraag of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zouden zijn.
 • Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen noch geven wij die door aan derden zonder uw toestemming.
 • Er gebeurt geen doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte.
 • Onze website maakt gebruik van sociale media plugins die het mogelijk maken u te linken naar onze sociale media kanalen of die u in staat stellen om content te delen op uw sociale media kanalen. Deze sociale media kanalen zijn Facebook, Instagram en YouTube. Indien op u dergelijke link klikt, kan het zijn dat de hiervoor vermelde sociale media partners persoonsgegevens verzamelen, zoals persoonsgegevens betreffende uw profiel.
 • Wij staan niet in voor hoe deze sociale media partners uw persoonsgegevens gebruiken. In dergelijk geval zullen zij optreden als verwerkingsverantwoordelijke. Ter uwe informatie sommen we hieronder de relevante links op (deze kunnen evenwel van tijd tot tijd veranderen): 
  • Facebook: http://facebook.com/about/privacy;
  • Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388;
  • LinkedIn: http://linkedin.com/legal/privacy-policy;
  • Twitter: http://twitter.com/privacy; 
  • YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Hoe lang bewaart de KBS persoonlijke gegevens?

 • De KBS verbindt zich ertoe uw gegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk voor onze dienstverlening binnen het doel waarvoor we deze hebben verzameld.
 • De KBS kan daarnaast beslissen om bepaalde gegevens op een geaggregeerde manier te verzamelen op langere termijn om de eigen werking te evalueren en bij te sturen (bv. uitgekeerde steun over de jaren heen). Individuele identificatie van personen is hierbij niet aan de orde.
 • U heeft steeds het recht uw toestemming in te trekken. Indien u uw toestemming intrekt of indien u zich verzet zich tegen de verwerking van persoonsgegevens, en dergelijk verzet wordt weerhouden, dan zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. Wij zullen evenwel die persoonsgegevens noodzakelijk om uw voorkeur naar de toekomst toe te respecteren, bijhouden.

Bewaart de KBS mijn persoonlijke gegevens op een veilige manier?

 • Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en –maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.
 • De KBS werkt voor de beveiliging van de website en alle andere servers samen met Zionsecurity, een gespecialiseerde partner in beveiliging.
 • Moest er zich toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan word u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.
 • Het aantal medewerkers dat toegang heeft tot uw gegevens is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot uw persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren
 • Wanneer we persoonsgegevens daadwerkelijk delen met externe partijen wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin steeds voldoende (technische) maatregelen moeten worden opgenomen zodat de beveiliging van uw gegevens zo goed als mogelijk gegarandeerd is.

Wat kan ik zelf doen i.v.m. mijn persoonlijke gegevens?

 • Wilt u iets wijzigen in uw contactgegevens, kunt u dat zelf doen in Mijn KBS
 • U heeft het recht ‘vergeten’ te worden. Neem daarvoor contact met [email protected]
 • U kan op elk moment de persoonlijke gegevens die de KBS over u verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren, beperken, overdragen of verwijderen. Indien u over een KBS profiel beschikt, kunt u zelf uw persoonlijke gegevens wijzigen of verwijderen.
 • Indien u van mening bent dat uw gegevens foutief behandeld worden, kan u klacht neerleggen bij de Privacycommissie, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel ([email protected]). 

Aanpassingen aan de privacy policy

 • Van tijd tot tijd kunnen wij wijzigingen aanbrengen aan deze privacy policy. De meest recente versie van de privacy policy kan altijd geconsulteerd worden op de website.

Cookie-beleid

 • De KBS gebruikt cookies om uw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van haar website beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. U vindt een nota over ons cookie-beleid op onze website.

Nog vragen of bedenkingen?